ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ