ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามชัย ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ