ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันแม่ 2558

กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2558 โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ประธานในพิธี

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ