ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< กลับ