ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีถวายเทียนเทียนพรรษา ๒๕๕๘

พิธีถวายเทียนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ วัดถาวรคุณาราม (วัดแสนสุข)

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ