ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีหล่อเทียนพรรษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมงคลนิมิตร (พระอารามหลวง)

  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ