ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ “ผลิตสื่อเพื่อน้อง”

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อเพื่อน้อง

โดยสร้างสื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒  อาคาร ๗  ชั้น ๒

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

สามารถสมัครได้ที่ห้องสมุดมีชีวิต

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ