ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

รับการประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

รับการประเมิน คณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ