ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

อบรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี

นักเรียนชั้นม ๒ อบรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร-ธรรมจาริณี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดอนุภาษกฤษฎาราม

  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ