ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ร่วมกิจกรรมกับดัชมิลล์

นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ร่วมกิจกรรมกับดัชมิลล์ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ