ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ และคณะกรรมการห้องเรียน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ