ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

คัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘

คัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียนรุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ และคณะกรรมการห้องเรียน วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม อาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ