ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ ๙/๒๕๕๘ 
และคณะกรรมการห้องเรียน  วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อาคาร ๘   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ