ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย

กิจกรรมอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคาร ๘ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

<< กลับ