ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาลัยรักยิ่ง รองฯ นงลักษณ์ นฤนาท

อาลัยรักยิ่ง รองฯ นงลักษณ์ นฤนาท

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

<< กลับ