ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมครู

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ