ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนชั้น ม.๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารยิมเนเซี่ยม ๔๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ