ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ประเมินอ่านสร้างสุข

กรมส่งเสริมฯ ประเมินสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ