ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ English Summer Camp 2015 เดินทางกลับสู่ภูเก็ต

ยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ English  Summer camp 2015 

ณ เมืองปีนัง  ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่  22 มีนาคม 2558  -  5 เมษายน 2558

เดินทางกลับสู่ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ

พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในชีวิตมากมาย 

ขอบคุณคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนให้เกิดโครงการดีๆแก่นักเรียนเป็นปีที่ 2 แล้ว

                                                                                    

                                                                                             

                                                                           

  ๕ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ